Courses

We Offer For You

 • इंग्रजी माध्यम CBSE ,स्टेट बोर्ड
 • सर्व विषयाचे ट्युशन
 • वर्ग १ ला १० वी
 • मराठी माध्यम
 • सर्व विषयाचे ट्युशन
 • वर्ग १ ला १० वी
 • सर्व वर्गाच्या स्पर्धा परीक्षा
 • वर्ग १ ला ते पोस्ट ग्रैजूएट पर्यंत
 • स्पोकन इंग्लिश
 • इंग्रजी लिहण /वाचन /बोलन
 • लाईव्ह ऑनलाईन ग्रुप डिशक्शन